Работната група за транспониране на директивата за минималните заплати в ЕС започна да заседава, съобщиха от социалното министерство


Междуведомствената работна група към министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова за транспониране на директивата за определяне на адекватни минимални заплати в Европейския съюз (ЕС) проведе първото си заседание. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. 
Основната цел на работната група е до 30 септември 2024 г. да разработи предложение за проект за промени на Кодекса на труда, с които в българското законодателство ще бъдат въведени промени съобразно европейската директива и националните социално-икономически условия. При необходимост ще бъдат разработени проекти за промени и в други нормативни актове. 
В работната група участват представители на национално представителните организации на работодателите  - Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива и на синдикатите – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“. В състава ѝ влизат още експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Министерския съвет, Института за анализи и прогнози, Националния институт за помирение и арбитраж и Главната инспекция по труда.
За транспонирането на директивата ще се сформират две подгрупи – по въпросите, свързани с минималните заплати и по въпросите, касаещи колективното трудово договаряне, които ще се ръководят съответно от заместник-министрите Гинка Машова и Десислава Стоянова, информираха още от социалното министерство. 
„За Министерството на труда и социалната политика е изключително важно не само да бъде създаден прозрачен и ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата, но и механизъм за нейното актуализиране. Вярвам, че в рамките на тази работна група ще успеем заедно да намерим баланс и да създадем механизъм, който да отчете социалните, но и икономическите реалности в страната“, каза министър Иванка Шалапатова при откриването на първото заседание на групата. 
Тя подчерта, че значението на минималната работна заплата за стотици хиляди български работници и служители, и техните семейства, за бизнеса и като цяло за обществото е ключово – както от социална, така и от икономическа гледна точка. „Прилагането на директивата не само ще подобри адекватността на минималната работна заплата, но и ще помогне за намаляване на неравенствата в ЕС“, каза министър Шалапатова. Тя припомни, че сред принципите на Европейския стълб на социалните права е да се осигуряват работни заплати, които удовлетворяват потребностите на работника и неговото семейство в контекста на националните икономически и социални условия, като същевременно се запази достъпът до заетост и стимулите за търсене на работа.
Като съществен елемент от директивата министърът на труда посочи прегледа на колективното трудово договаряне в страната и разработването на план за действие за неговото разширяване. „Възлагам големи очаквания за резултатите от съвместната ни работа и вярвам, че споделените ангажименти и отговорност на държавните институции и социалните партньори ще доведат до намирането на ефективни решения за подобряване на жизненото равнище на българските граждани“, каза още министър Иванка Шалапатова.
БТА припомня, че в края на август от КНСБ настояха транспонирането на евродирективата за адекватни минимални заплати да стане по-бързо. „Транспонирането на директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и насърчаване на колективното трудово договаряне трябва да стане до края на следващата година, но КНСБ държи да се реализира през следващите шест-осем месеца", заяви президентът на синдиката Пламен Димитров. Според директивата България трябва да достигне 80 процента покритие с колективни трудови договори при сегашните 28 на сто, обясни синдикалистът. Според него това може да стане със законови мерки, правила и насърчаване. КНСБ има изготвен пакет с такива мерки, които ще предложи до края на годината.

София

Да бъде направен меморандум за предоговаряне на „Зелената сделка“ предложи Кузман Илиев при представянето на гражданското движение „България може“

Първата инициатива, която повдигам, е да направим меморандум за предоговаряне на „Зелената сделка“. Това каза Кузман Илиев - икономист, политически...

София

Изпълнителният директор на Фронтекс изрази категорична подкрепа за присъединяването на България към Шенген и по сухопътна граница

Изпълнителният директор на Агенцията на Европейския съюз (ЕС) да гранична и брегова охрана (Фронтекс) Ханс Лейтенс изрази категорична подкрепа за...

София

Експерти от България, Испания и Италия обсъждат опазването и възстановяването на дюните

Експерти от България, Испания и Италия обсъждат в два поредни дни мерки за опазване и възстановяване на дюните. Инициативата е...

София

Васил Терзиев предлага да бъде създадена дигитална платформа, на която да бъде поместена информация за бъдещи ремонти в София

Необходимо е да се синхронизира извършването на ремонтни дейности в града, както на всички експлоатационни дружества в София, така и...

София

Министър Георги Гвоздейков и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка обсъдиха възможностите за партньорство в пощенския и жп сектор

Възможностите за партньорство при реализацията на инвестиционните политики в „Български пощи“ ЕАД и в жп сектора бяха обсъдени на среща...

София

Вицепремиерът и външен министър Мария Габриел откри новата спортна зала за катерене "Балкан" в София

Вицепремиерът и външен министър Мария Габриел откри новата спортна зала за катерене - "Балкан" в София. За мен е удоволствие...